12016jan

Belangrijke mededelingen voor 2016 bij Fysiotherapie Scheepjeshof

Zorgstelsel in 2016

Al jaren is iedereen verplicht verzekerd in de basisverzekering. Naast de basisverzekering is het mogelijk om u vrijwillig aanvullend te verzekeren. Bijna alle fysiotherapie wordt uit de aanvullende verzekering betaald. Wij adviseren u om voor fysiotherapie een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Wat een goede aanvullende verzekering is kunt u vinden op www.defysiotherapeut.com. Slechts een beperkt aantal chronische aandoeningen wordt vanaf de 21e behandeling betaald uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen voor eigen rekening of uw aanvullende verzekering. Bij fysiotherapie tot 18 jaar worden 18 behandelingen betaald uit de basisverzekering. Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Het is voor ons van het grootste belang dat wij weten bij welke maatschappij en onder welke voorwaarden u verzekerd bent. Wij verzoeken u dan ook bij een eerste bezoek uw verzekeringspapieren of pasje mee te nemen. Tevens verzoeken wij u om  wijzigingen in verzekeringsgegevens in 2016 direct aan ons door te geven. U kunt ons hiermee veel onnodige arbeid besparen. Ook in 2016 zal de rekening van uw behandeling direct naar uw verzekering worden gestuurd. Alleen wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie krijgt u zelf de nota toegestuurd. Ook bij rechtstreekse declaratie aan uw zorgverzekeraar blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota. Bij de aanvullende verzekeringen tellen alle behandelingen die collega’s in andere praktijken fysiotherapie (bijv handfysiotherapie) en oefentherapie (Cesar en Mensendieck) in hetzelfde jaar hebben gegeven ook mee in het bepalen hoeveel behandelingen u nog te goed heeft in uw aanvullende verzekering.

Burger Service Nummer (BSN)

Sinds 01-06-2009 is het gebruik van het  Burger Service Nummer (BSN) in de zorg verplicht. Wij zullen u vragen, voor zover we dat nog niet hebben, uw BSN (vroegere Sofinummer) te overleggen. Als uw identiteit bij ons nog niet bekend is, zijn wij wettelijk verplicht te vragen naar uw legitimatie via paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Wij rekenen op uw begrip hierbij.

Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut

Verwijzing naar de fysiotherapeut gaat in principe via de huisarts, specialist of tandarts maar u kunt ook rechtstreeks, zonder verwijzing van een arts, naar de fysiotherapeut. Bij kinderen onder de 18 jaar, bij aanhuis behandelingen of wanneer er sprake is van een chronische aandoening dan is een schriftelijke verwijzing altijd noodzakelijk. Wanneer een huisarts u verwijst is er ook altijd een schriftelijke verwijsbrief nodig. Bij verwijzing zonder verwijsbrief moeten wij een screening doen voorafgaande aan de intake. De meeste zorgverzekeraars rekenen hier vaak een extra behandeling voor. Bij weinig behandelingen in uw aanvullende verzekering is het verstandig om een verwijsbrief te halen bij uw arts.

Voor meer informatie over “zonder verwijzing naar de fysiotherapeut”, verwijzen wij u naar onze folder en naar andere pagina’s van deze site.

Vrijwel geen eigen risico in de fysiotherapie

Ook in 2016 geldt een eigen risico ( € 385,-) voor geleverde zorg in de basisverzekering. Dit eigen risico heeft alleen invloed op behandelingen die worden betaald uit de basisverzekering (een aantal chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling). Alle fysiotherapie die wordt betaald uit uw aanvullende verzekering (en dat is meestal het geval) heeft geen invloed op uw eigen risico.

Meten tevredenheid en kwaliteit door zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar wil graag weten wat u van ons vindt. Hiervoor kunnen ze u benaderen voor het invullen van een vragenlijst. Deze vragenlijst, de CQI, bevat vragen over uw tevredenheid over onze kwaliteit, bejegening, bereikbaarheid, beschikbaarheid en nog meer.

De CQI wordt afgenomen via internet. Hiervoor hebben we uw emailadres nodig. Wij zullen bij uw eerste bezoek hier dan ook naar vragen. Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit onderzoek en de vragenlijst wilt invullen. U helpt hiermee ook onze kwaliteit te verbeteren.

Tarieven 2016

De tarieven die Fysiotherapie Scheepjeshof hanteert, staan vermeld op de prijslijst welke u vindt op ons publicatiebord in de hal van onze praktijk en op de website. Voor zorgverzekeraars waarmee contracten zijn afgesloten gelden vaak afwijkende tarieven. Klik hier voor onze tarieven.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij uw fysiotherapeut. Ook kunt u veel nuttige informatie vinden in onze folder en op andere pagina’s van deze site. Andere nuttige sites zijn:  www.defysiotherapeut.com en www.fysionet.nl