skip to Main Content

Update 26 juni 2021: Protocol blijft gehandhaafd

Beste patiënt/cliënt,

Ondanks het advies van het RIVM en het KNGF (afschaffing mondkapje) hebben wij als praktijk besloten ons protocol te blijven handhaven. Dit hebben we besloten om uw en ons zelf te beschermen. Het behandelen op 1,5m afstand is in de meeste gevallen niet mogelijk. Mocht er toch iemand in de praktijk zijn geweest, die achteraf besmet bleek te zijn met het corona virus, zou dit bij geen gebruik van mondkapje beteken dat we voor 5 dagen in quarantaine moeten. Hieronder staat nogmaals ons protocol:

Voor uw veiligheid en die van anderen is het belangrijk dat u de praktijk pas binnengaat als u zeker weet dat er niemand naar buiten komt. Kijk dus eerst door het raam van de deur naar binnen en druk dan pas met uw elleboog op de drukknop “deur open” om de elektrische voordeur te openen. Zo creëren wij een veilige looproute in de praktijk. Bij binnenkomst draagt u een schoon mondkapje en bent u verplicht uw handen te desinfecteren . U kunt wachten in de wachtkamer. Er mogen maximaal 4 personen wachten in de wachtkamer. Ook gelden er andere strenge regels en voorschriften. Deze hangen duidelijk zichtbaar in de praktijk. Wij vragen uw begrip hiervoor en rekenen op uw medewerking.

Naast de gebruikelijke coronamaatregelen en hygiënemaatregelen van het RIVM (geen handen schudden, in de elleboog niezen en hoesten, handen wassen met desinfecterend zeep of gel, papieren zakdoekjes gebruiken) hanteren wij de volgende aanvullende huisregels:

 • Was thuis goed uw handen. Bij binnenkomst moet u vervolgens uw handen desinfecteren met gel bij de zuil.
 • Houdt 1,5 meter afstand van alle aanwezige personen op de praktijk.
 • Kom in principe alleen. Als het niet anders kan dan met maximaal één begeleider. Begeleiders en chauffeurs wachten in principe buiten.
 • Het begeleiden van patiënten in de behandelkamer mag alleen als dat nodig is (tolk, behandeling van kinderen etc).
 • Neem geen kinderen mee naar de praktijk.
 • Zorg dat u maximaal twee minuten voor uw afgesproken tijd aanwezig bent. U mag ook buiten wachten. Wij komen u dan halen.
 • Wij openen en sluiten de deur van de behandelkamer voor u.
 • Wij dragen een mondkapje bij behandeling binnen 1.5 meter.
 • Zo nodig gebruiken wij andere beschermingsmiddelen.
 • U dient zelf een éénpersoonshoeslaken mee te nemen voor op de behandelbank en een handdoek.
 • Volg in de behandelkamer de aanwijzingen van uw therapeut op.
 • Raak met uw handen zo weinig mogelijk voorwerpen aan.
 • Het vrij trainen in de oefenzaal is helaas nog niet mogelijk.
 • De koffie en watermachine is niet in gebruik voor patiënten. Dit geldt ook voor de watertap in de oefenzaal.
 • Onze kleedruimte is gesloten.
 • Het toilet is in principe gesloten.
 • Na uw behandeling verlaat u het pand onder leiding van uw therapeut via de hoofdingang. Uw therapeut opent de elektrische deur voor u.
 • Na uw behandeling wordt de behandelkamer door ons gereinigd.

Het is absoluut niet toegestaan om naar de praktijk te komen wanneer u de afgelopen 10 dagen uit een oranje of rode regio uit het buitenland bent gekomen. Vanzelfsprekend is het niet toegestaan om naar de praktijk te komen wanneer u symptomen heeft die passen bij het Coronavirus. In dat geval kunnen wij u alleen op afstand behandelen via een video- of telefonisch consult.

De onderstaande symptomen kunnen passen bij het coronavirus. Deze symptomen kunnen ook in milde vorm voorkomen:

 • (neus)verkoudheid
 • hoesten, kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (tot 38 graden) of koorts
 • kortademigheid
 • geur- en smaakverlies
 • hoofdpijn die niet in relatie staat tot uw klachten waarvoor u de praktijk bezoekt
 • branderige ogen
 • moeheid
 • u ziek voelen
 • diarree

Als u  een huisgenoot heeft die één van bovenstaande klachten heeft, dan kunt u ook niet in de praktijk behandeld worden. Als er bij uw huisgenoten corona is vastgesteld dan mag u pas 10 dagen na zijn of haar herstel weer behandeld worden in de praktijk. We kunnen u wel behandelen op afstand via een video- of telefonisch consult.

Als u zich houdt aan bovenstaande regels dan vergroot dat de veilige werkomgeving op onze praktijk.

Kom niet zomaar naar de praktijk maar neem altijd eerst telefonisch contact met ons op.

Wij bespreken vooraf de situatie telefonisch met u. Bij het maken van een afspraak, zullen wij u een aantal vragen stellen. Het is voor uw en onze gezondheid belangrijk dat u deze vragen zorgvuldig en naar waarheid beantwoordt. Samen bespreken wij dan of een afspraak zinvol en verantwoord is.

Bij een eerste afspraak gaat de intake vooraf soms per telefoon of per videobellen. Als u een afspraak op de praktijk heeft dan krijgt u vooraf nog een mail waarin alle regels staan waar u en wij zich aan moeten houden.