Skip to content

Belangrijke mededelingen voor 2023 bij Fysiotherapie Scheepjeshof

Zorgstelsel in 2023

Al jaren is iedereen verplicht verzekerd in de basisverzekering. Naast de basisverzekering is het mogelijk om u vrijwillig aanvullend te verzekeren. De meeste fysiotherapie wordt uit deze aanvullende verzekering betaald. Wij adviseren u om voor fysiotherapie een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Wat een goede aanvullende verzekering is kunt u vinden op www.defysiotherapeut.com/goedverzekerd. Slechts een beperkt aantal chronische aandoeningen wordt vanaf de 21e behandeling betaald uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen voor eigen rekening of uw aanvullende verzekering ( Menzis hanteert hiervoor afwijkende regels in uw voordeel. Vraag het uw therapeut). Ook is er een beperkte vergoeding vanuit de basisverzekering voor artrose (slijtage) aan heup en/of knie (zie onder). Bij fysiotherapie tot 18 jaar worden 18 behandelingen betaald uit de basisverzekering. Als u vragen heeft, stel deze gerust.

Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Het is voor ons van het grootste belang dat wij weten bij welke maatschappij en onder welke voorwaarden u verzekerd bent. Bij uw eerste bezoek aan ons checken wij dit aan de hand van uw BSN en persoonlijke gegevens (zie onder bij BSN). Wij verzoeken u dringend om  wijzigingen in verzekeringsgegevens in 2023 direct aan ons door te geven. U kunt ons hiermee veel onnodige arbeid achteraf besparen.

Omdat wij met alle zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten in 2023 zal de rekening van uw behandeling direct naar uw verzekering worden gestuurd. Alleen wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie krijgt u zelf de nota toegestuurd. Deze kunt u dus niet bij uw zorgverzekeraar indienen. Ook bij rechtstreekse declaratie aan uw zorgverzekeraar blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota. Bij de aanvullende verzekeringen tellen alle behandelingen die collega’s in andere praktijken fysiotherapie en oefentherapie in hetzelfde jaar hebben gegeven mee in het bepalen hoeveel behandelingen u nog te goed heeft in uw aanvullende verzekering. Denk hierbij aan behandelingen bij een handfysiotherapeut, een kaakfysiotherapeut en een oefentherapeut Cesar of Mensendieck. Behandelingen door een bekkentherapeut worden meestal vergoed uit de basisverzekering.

Fysiotherapie bij heup en knieartrose

Met ingang van 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen bij artrose (slijtage) aan uw heup en of knie vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding van 12 behandelingen geldt voor een periode van 12 maanden vanaf de eerste behandeling. Bij meer behandelingen kunt u een beroep doen op uw aanvullende verzekering of komen de behandelingen voor eigen rekening. Omdat deze behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering is er een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. Omdat deze behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering komen deze behandelingen ten laste van uw eigen risico.

Eigen risico in de fysiotherapie

Ook in 2023 geldt een eigen risico van € 385,- voor geleverde zorg in de basisverzekering. Dit eigen risico heeft alleen invloed op behandelingen die worden betaald uit de basisverzekering. Dit zijn een aantal chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling en 12 behandelingen bij artrose heup en/of knie.  Alle fysiotherapie die wordt betaald uit uw aanvullende verzekering (en dat is meestal het geval) heeft geen invloed op uw eigen risico.

Burger Service Nummer (BSN)

Sinds 01-06-2009 is het gebruik van het  Burger Service Nummer (BSN) in de zorg verplicht.

Wij zullen u vragen, voor zover we dat nog niet hebben, uw BSN te overleggen. Als uw identiteit bij ons nog niet bekend is, zijn wij wettelijk verplicht te vragen naar uw legitimatie via paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Wij rekenen op uw begrip hierbij.

Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut

Verwijzing naar de fysiotherapeut gaat in principe via de huisarts, specialist of tandarts maar u kunt ook rechtstreeks, zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut. Dit wordt Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie genoemd (DTF). Bij kinderen onder de 18-jaar, bij behandeling aan huis of wanneer er sprake is van een chronische aandoening is een schriftelijke verwijzing altijd noodzakelijk. Er is sprake van chronische aandoeningen als de behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Wanneer een huisarts u verwijst is er ook altijd een schriftelijke verwijsbrief nodig. Bij verwijzing zonder verwijsbrief moeten wij u registreren als een DTF en een screening doen voorafgaande aan de intake. Na de screening zijn wij verplicht om uw huisarts te informeren over uw hulpvraag. Voor meer informatie over “zonder verwijzing naar de fysiotherapeut”, verwijzen wij u naar onze website  www.fysiotherapiescheepjeshof.nl  .

 

Meten tevredenheid en kwaliteit door zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar wil graag weten wat u van ons vindt. Hiervoor kunnen ze u benaderen

voor het invullen van een vragenlijst. Deze vragenlijst, continu meten van Qualiview of de CQI, bevat vragen over uw tevredenheid over onze kwaliteit, bejegening, bereikbaarheid, beschikbaarheid en nog meer. De vragenlijst wordt afgenomen via internet. U krijgt hiervoor per mail een uitnodiging. Hiervoor hebben we uw e-mailadres nodig. Wij zullen bij uw eerste bezoek hier dan ook naar vragen. Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit onderzoek en de vragenlijst wilt invullen. Meedoen is voor ons een verplichting en een voorwaarde van de zorgverzekeringen voor het krijgen van een contract. U helpt hiermee onze kwaliteit nog verder te verbeteren en het zorgt ervoor dat u ook in de toekomst verzekerd bent van onze hulp.

Tarieven 2023

De tarieven die Fysiotherapie Scheepjeshof in 2023 hanteert als u niet of onvoldoende verzekerd bent, staan vermeld op de prijslijst welke u vindt op ons publicatiebord in de hal van onze praktijk en op onze website www.fysiotherapiescheepjeshof.nl. Voor zorgverzekeraars waarmee contracten zijn afgesloten en waarbij wij rechtstreeks declareren, gelden de door de zorgverzekeraar bepaalde tarieven en zijn meestal afwijkend van onze  tarieven.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij uw fysiotherapeut. Ook kunt u veel nuttige informatie vinden op onze site www.fysiotherapiescheepjeshof.nl. Andere nuttige sites zijn: www.defysiotherapeut.com of www.kngf.nl