KNGF
De fysiotherapeuten in onze praktijk zijn lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF.

Deze beroepsorganisatie streeft krachtig naar versterking van het imago van fysiotherapeuten, onder meer door het voeren van Kwaliteitsbeleid. Individuele fysiotherapeuten die aan de gestelde eisen van het kwaliteitsprogramma voldoen worden opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF. De fysiotherapeuten van onze praktijk zijn in dit kwaliteitsregister opgenomen. De fysiotherapeuten in onze praktijk nemen deel aan een IOF (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten) Een IOF is een overleg van een groep fysiotherapeuten (10-15) die met elkaar in gesprek zijn over het vak.

Alle fysiotherapeuten van onze maatschap nemen deel aan een klachtenregeling via het KNGF die voldoet aan de Wet Klachtenregeling Cliënten Zorgsector.

De titel fysiotherapeut is een beschermde titel. Iemand die in het bezit is van het diploma fysiotherapie is pas bevoegd om de titel fysiotherapeut te voeren na registratie in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
De therapeuten van de praktijk blijven middels cursussen, bij- en nascholingen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Klik hier om naar de website van de het KNGF te gaan (www.kngf.nl)

Persoonsgegevens
Als patiënt van fysiotherapie Scheepjeshof heeft u recht op inzage in uw dossier. Al uw gegevens, voor zover van belang voor uw behandeling, worden door ons geregistreerd. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsregistratie van toepassing. Voor een goede organisatie is het belangrijk dat u bij uw eerste bezoek aan de praktijk uw verzekeringsgegevens meeneemt en aan de behandelend fysiotherapeut verstrekt. Tevens verzoeken wij u wijzigingen in uw verzekeringsgegevens direct aan ons door te geven.

Aansprakelijkheid
Fysiotherapeutisch Instituut Scheepjeshof stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en of het zoekraken van kledingstukken en dergelijke.

Klachten
Alle fysiotherapeuten van de praktijk nemen deel aan de klachtenregeling via het KNGF, die voldoet aan de Wet Klachtenregeling Cliënten Zorgsector. Bij klachten kunt u zich richten tot uw therapeut of tot één van zijn of haar collega’s.

Vragen
Bij vragen kunt u deze stellen aan uw fysiotherapeut.