22019jan

Patientenbrief met belangrijke veranderingen in 2019

Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut

Verwijzing naar de fysiotherapeut gaat in principe via de huisarts, specialist of tandarts maar u kunt ook rechtstreeks, zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut. Dit wordt Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie genoemd (DTF). Bij kinderen onder de 18-jaar, bij aanhuis behandeling of wanneer er sprake is van een chronische aandoening is een schriftelijke verwijzing altijd noodzakelijk. Er is sprake van chronische aandoeningen als de behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Wanneer een huisarts u verwijst is er ook altijd een schriftelijke verwijsbrief nodig. Bij verwijzing zonder verwijsbrief moeten wij u registreren als een DTF en  een screening doen voorafgaande aan de intake. Na de screening zijn wij verplicht om uw huisarts te informeren over uw hulpvraag. Voor meer informatie over “zonder verwijzing naar de fysiotherapeut”, verwijzen wij u naar onze folder of naar onze website  www.fysiotherapiescheepjeshof.nl  .

 

Eigen risico in de fysiotherapie

Ook in 2019 geldt een eigen risico van € 385,- voor geleverde zorg in de basisverzekering. Dit eigen risico  heeft alleen invloed op behandelingen die worden betaald uit de basisverzekering. Dit zijn een aantal chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling en 12 behandelingen bij artrose heup en/of knie.  Alle fysiotherapie die wordt betaald uit uw aanvullende verzekering (en dat is meestal het geval) heeft geen invloed op uw eigen risico.Meten tevredenheid en kwaliteit door zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar wil graag weten wat u van ons vindt. Hiervoor kunnen ze u benaderen

voor het invullen van een vragenlijst. Deze vragenlijst, de CQI, bevat vragen over uw tevredenheid over onze kwaliteit, bejegening, bereikbaarheid, beschikbaarheid en nog meer.

De CQI wordt afgenomen via internet. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Hiervoor hebben we uw e-mailadres nodig. Wij zullen bij uw eerste bezoek hier dan ook naar vragen. Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit onderzoek en de vragenlijst wilt invullen. Meedoen is voor ons een verplichting van de meeste zorgverzekeringen voor het krijgen van een contract maar u helpt hiermee ook onze kwaliteit te verbeteren.


 

Tarieven 2019

De tarieven die Fysiotherapie Scheepjeshof in 2019 hanteert zijn gelijk aan die van 2018 en staan vermeld op de prijslijst welke u vindt op ons publicatiebord in de hal van onze praktijk en op de website. Voor zorgverzekeraars waarmee contracten zijn afgesloten gelden vaak afwijkende tarieven.


Vragen

Met vragen kunt u terecht bij uw fysiotherapeut. Ook kunt u veel nuttige informatie vinden in onze folder en op onze site www.fysiotherapiescheepjeshof.nl. Andere nuttige sites zijn: www.defysiotherapeut.com of www.kngf.nl