De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan klachten van de rug, enkel, knie, heup, schouder, elleboog en hand.

Ook de gevolgen van aandoeningen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid worden behandeld. Bijvoorbeeld de gevolgen van: MS, Parkinson, COPD of een beroerte.

Klachten kunnen ontstaan door werk, sport, ongelukken, stress, veroudering of ten gevolge van een aandoening. De lichamelijke problemen die hierdoor ontstaan kunnen met behulp van fysiotherapie veelal verholpen, verminderd of gestabiliseerd worden

Fysiotherapie speelt ook een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekten en klachten.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak ?

Tijdens de eerste afspraak is er een vraaggesprek met daarna een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Nadien stelt de fysiotherapeut een behandelplan op die hij met de cliënt bespreekt.

De Behandeling

De behandeling kan verschillende vormen omvatten. Er kan gebruikt gemaakt worden van oefentherapie, mobilisatietechnieken, massage en apparatuur.