Bij Scheepjeshof zijn twee erkende manueeltherapeuten werkzaam; Arie Brouwer en Tom leenaerts. Beiden hebben hun titel master in de manueletherapie behaald en staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van vier tot vijf jaar.

Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode van gewrichten van de rug, de nek, de armen en de benen.

In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueeltherapeut de houding en het bewegen beoordeelt en, met specifieke bewegingen, de gewrichten onderzoekt.

Als er behandeld gaat worden, dan zal deze behandeling niet alleen tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren, maar ook de houding en beweging te optimaliseren. Tijdens de behandeling maakt de manueeltherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties (in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid worden gehoord. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Wanneer naar een manueeltherapeut?
In het algemeen is de manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar; de houding en de functie van de gewrichten verbeteren en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Enkele voorbeelden:

  • hoofd- en nekpijn die gepaard gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom.
  • nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen.
  • klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn.
  • lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen.
  • bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek.
  • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.

Of manuele therapie ook uw klacht(-en) kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.
U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of een bezoek aan een manueel therapeut in uw geval gewenst is.

Over de beroepsorganisatie van manueeltherapeuten en de kwaliteitsbewaking
De manueeltherapeuten van Scheepjeshof, Arie Brouwer en Tom Leenaerts zijn erkende master manueeltherapeuten en staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In het register staan ongeveer 2300 manueeltherapeuten.
Beiden zijn afgestudeerd aan de Stichting Opleiding Manuele Therapie (SOMT) en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een erkende beroepsinhoudelijke vereniging van het KNGF. Van de 2300 geregistreerde manueeltherapeuten zijn er zo’n 2000 ook lid van de NVMT.
Eén van de onderdelen van de registratie- en herregistratievoorwaarden is het verplicht volgen van bij- en nascholing. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, kan men in het register opgenomen worden of blijven. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op internet (www.fysionet.nl of www.nvmt.nl).
De NVMT heeft in samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) in 1998 een patiëntenadviesraad ingesteld, die in algemene zin de belangen behartigt van de patiënten van de manueeltherapeut. Deze raad is inmiddels opgegaan in de patiëntenadviesraad die in 2003 vanuit het KNGF is gestart.
Het lidmaatschap van de NVMT is gekoppeld aan het lidmaatschap van het KNGF. Leden van de NVMT vallen daarmee ook onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de manueeltherapeuten van Praktijk Scheepjeshof.