Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten; tevens voor mensen die bijvoorbeeld de marathon willen lopen en niet goed weten hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden. Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen, hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn voor u geschikt? Heeft u een chronische ziekte of handicap, dan kunnen wij u ook helpen!

Wat is sportfysiotherapie?
De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag, desnoods met een alternatief trainingsschema om uw conditie te behouden.
De therapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Er kan gekozen worden uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

  • sportblessures
  • andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
  • blessurepreventie advies
  • advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
  • sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
  • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Of sportfysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling en is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.
De behandeling is ook gericht op het voorkomen van herhaling van dezelfde blessure, zo kan er bijvoorbeeld ook gekeken worde naar uw sportschoenen, de opbouw van uw training , de ondergrond waar u op traint en het materiaal waar u mee traint. Voorkomen is beter dan genezen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?
Tijdens de eerste behandeling voert de sportfysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij een lichamelijk onderzoek uit. De sportfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de sportfysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Kwaliteit
Arie Brouwer is sportfysiotherapeut bij Fysiotherapie Scheepjeshof. Hij is een erkend sportfysiotherapeut en staat geregisteerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie. Eén van de onderdelen van de registratie- en herregistratievoorwaarden is het verplicht volgen van bij- en nascholing. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, kan men in het register opgenomen worden of blijven. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op internet (www.nvfs.nl of via www.fysionet.nl).