Skip to content

Heeft uw kindje een onrustige slaaphouding, wordt het meerdere keren per nacht huilend wakker, ligt het hoofdje steeds naar dezelfde zijde of wordt het romp- en nekje sterk over strekt en bestaat een voorkeur voor het draaien naar één zijde, dan kan een verkennend consult bij een kinder-manueeltherapeut verhelderend werken. Wordt een bewegingsbeperking in het nekje vastgesteld dan kan deze beperking behandeld worden. Na gemiddeld 3 à 4 behandelingen is weer sprake van een normale bewegelijkheid en stand van het hoofd. In de begeleiding van dit traject is hulp van de kinderfysiotherapeut over het algemeen onmisbaar voor adviezen, oefeningen en het eventueel meten van de schedelvervorming van tijd tot tijd.

Lange termijneffecten

In combinatie met voornoemde symptomen is regelmatig sprake van gedragsproblemen. Gedragsproblemen op zich staand zijn over het algemeen geen reden om de kinder-manueeltherapeut te raadplegen. Echter was in de zuigelingenleeftijd sprake van bovenomschreven (onbehandelde) nekproblemen, dan is het zinvol de kinder-manueeltherapeut te raadplegen. Raadpleeg daarvoor ook de foto’s van uw baby in het eerste levensjaar. Meestal is sprake van een licht tot fors afwijkende motorische ontwikkeling indien een zuigeling met een bewegingsbeperking in de nek niet wordt behandeld. Uit klinisch onderzoek blijkt dat bij alle volwassenen die voor nek gerelateerde hoofdpijn een manueeltherapeut bezoeken, in 30% van de gevallen nog steeds een beperking in de nek aantoonbaar is die terug te voeren valt op het eerste levensjaar. Is de vorm van de schedel afwijkend dan komt dit bijna in alle gevallen door een voorkeurshouding in het eerste levensjaar.

Veilig en vergoed

Er wordt niet gekraakt maar zacht gemobiliseerd met maximaal een tiende van de kracht die bij een volwassene wordt gebruikt. Tussen 2006 en 2014 zijn 221.266 kinder-manueeltherapeutische behandelingen verricht zonder een gerapporteerde complicatie. De kinder-manueeltherapeut dient ingeschreven te staan bij de European Workgroup for Manual Medicine (EWMM). Inschrijving in dit register waarborgt het kwaliteitsniveau middels na- en bijscholing. Dit register is ook erkend door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zodat hier sprake is van een reguliere behandelvorm. De vergoeding van deze zorg vindt dan ook plaats vanuit de basisverzekering.

Manuele therapie kind