Skip to content

Tarieven Fysiotherapie Scheepjeshof 2024

Door de vrije marktwerking in de fysiotherapie zijn de fysiotherapeuten sinds 1 januari 2005 verplicht zelf hun tarief vast te stellen en bekend te maken aan hun patiënten. De tarieven die Fysiotherapiepraktijk Scheepjeshof voor 2024 hanteert, staan hieronder vermeld. Deze tarieven gelden alleen wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of wanneer u het maximum aan behandelingen in 2024 bij uw verzekering heeft overschreden. Omdat wij met alle zorgverzekeraars contracten over de tarieven hebben afgesloten, wijken deze soms af van de hieronder vermelde tarieven. Wij brengen u in dat geval het met uw zorgverzekeraar afgesproken tarief in rekening. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het betalen van de nota. Met vragen over contracten en tarieven kunt u zich altijd richten tot één van de therapeuten van Fysiotherapie Scheepjeshof. Wij adviseren u de polisvoorwaarden van uw verzekering goed te lezen.

Nr.  Prestatiebeschrijving (behandeling) Prijs
1 Zitting fysiotherapie 41,25
2 Zitting sportfysiotherapie 41,25
3 Zitting manuele therapie 53,00
4 Intake en onderzoek na verwijzing 58,00
5 Screening, intake en onderzoek bij directe toegangkelijkheid 58,00
6 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op verzoek arts 70,00
7 Lange zitting bij complexe of voor meervoudige zorgvragen 52,00
8 Telefonisch consult 17,50
9 Toeslag voor aan huis behandeling 22,00
10 Toeslag voor behandeling in inrichting ( bijv. zorgcentrum)  22,00
11 Toeslag buiten reguliere werktijden 22,00
12 Niet nagekomen afspraak 75% van tarief*
13 Verstrekte verband- en hulpmiddelen 24,00 per ¼uur materiaal tegen kostprijs**
14 Tapen inclusief materiaal 20,00
15 Bandageren inclusief materiaal 25,00
16 Eenvoudige, korte rapporten 24,00 per ¼ uur
17 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 24,00 per ¼ uur

* 75 % van het tarief van voorgenomen behandeling. Afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te zijn afgezegd. 

* * prijzen hulp en verbandmiddelen.

Prijzen hulp en verbandmiddelen Prijs
Epicondylitisbandage 26,25
Patellabandje 26,25
Rol tape 7,50
IJspakking 7,50
Dynaband 5,00