skip to Main Content

Tarieven Fysiotherapie Scheepjeshof 2021

Door de vrije marktwerking in de fysiotherapie zijn de fysiotherapeuten sinds 1 januari 2005 verplicht zelf hun tarief vast te stellen en bekend te maken aan hun patiënten. De tarieven die Fysiotherapiepraktijk Scheepjeshof voor 2021 hanteert, staan hieronder vermeld. Deze tarieven gelden alleen wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of wanneer u het maximum aan behandelingen in 2021 bij uw verzekering heeft overschreden. Omdat wij met alle zorgverzekeraars contracten over de tarieven hebben afgesloten, wijken deze soms af van de hieronder vermelde tarieven. Wij brengen u in dat geval het met uw zorgverzekeraar afgesproken tarief in rekening. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het betalen van de nota. Met vragen over contracten en tarieven kunt u zich altijd richten tot één van de therapeuten van Fysiotherapie Scheepjeshof. Wij adviseren u de polisvoorwaarden van uw verzekering goed te lezen.

 

Nr.  Prestatiebeschrijving (behandeling) Prijs
1 Zitting fysiotherapie 36,25
2 Zitting sportfysiotherapie 36,25
3 Zitting manuele therapie 47,25
4 Intake en onderzoek na verwijzing 51,50
5 Screening, intake en onderzoek bij directe toegangkelijkheid 51,50
6 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op verzoek arts 63,00
7 Lange zitting bij complexe of voor meervoudige zorgvragen 47,25
8 Telefonisch consult 14,75
9 Toeslag voor aan huis behandeling 18,50
10 Toeslag voor behandeling in inrichting ( bijv. zorgcentrum)   9,50
11 Toeslag buiten reguliere werktijden 18,50
12 Niet nagekomen afspraak 75% van tarief*
13 Verstrekte verband- en hulpmiddelen 21,00 per ¼uur materiaal tegen kostprijs**
14 Tapen inclusief materiaal 15,75
15 Bandageren inclusief materiaal 23,25
16 Eenvoudige, korte rapporten 21,00 per ¼ uur
17 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 21.00 per ¼ uur

* 75 % van het tarief van voorgenomen behandeling. Afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te zijn afgezegd. 

* * prijzen hulp en verbandmiddelen.

Prijzen hulp en verbandmiddelen Prijs
Epicondylitisbandage 26,25
Patellabandje 26,25
Rol tape 5,25
IJspakking 5,25
Dynaband 5,00