skip to Main Content

Tarieven Fysiotherapie Scheepjeshof 2019

Door de vrije marktwerking in de fysiotherapie zijn de fysiotherapeuten sinds 1 januari 2005 verplicht zelf hun tarief vast te stellen en bekend te maken aan hun patiënten. De tarieven die Fysiotherapiepraktijk Scheepjeshof voor 2020 hanteert, staan hieronder vermeld. Deze tarieven gelden alleen wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of wanneer u het maximum aan behandelingen in 2020 bij uw verzekering heeft overschreden. Omdat wij met alle zorgverzekeraars contracten over de tarieven hebben afgesloten, wijken deze soms af van de hieronder vermelde tarieven. Wij brengen u in dat geval het met uw zorgverzekeraar afgesproken tarief in rekening. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het betalen van de nota. Met vragen over contracten en tarieven kunt u zich altijd richten tot één van de therapeuten van Fysiotherapie Scheepjeshof. Wij adviseren u de polisvoorwaarden van uw verzekering goed te lezen.

Nr.  Prestatiebeschrijving (behandeling) Prijs
1 Zitting fysiotherapie 34,50
2 Zitting sportfysiotherapie 34,50
3 Zitting manuele therapie 45,00
4 Intake en onderzoek na verwijzing 49,00
5 Screening, intake en onderzoek bij directe toegangkelijkheid 49,00
6 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op verzoek arts 60,00
7 Lange zitting bij complexe of voor meervoudige zorgvragen 45,00
8 Telefonisch consult 14,00
9 Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen 35,00 p.p
10 Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen 30,00 p.p
11 Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen 23,00 p.p.
12 Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen 18,00 p.p.
13 Groepszitting van meer dan tien personen 14,00 p.p.
14 Toeslag voor aan huis behandeling 17,50 p.p.
15 Toeslag voor behandeling in inrichting ( bijv. zorgcentrum)   9,00
16 Toeslag buiten reguliere werktijden 17,50
17 Niet nagekomen afspraak 75% van tarief*
18 Verstrekte verband- en hulpmiddelen 20,00 per ¼uur materiaal tegen kostprijs**
19 Tapen inclusief materiaal 15,00
20 Bandageren inclusief materiaal 22,00
21 Eenvoudige, korte rapporten 20,00 per ¼ uur
22 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 20.00 per ¼ uur

* 75 % van het tarief van voorgenomen behandeling. Afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te zijn afgezegd. 

* * prijzen hulp en verbandmiddelen.

Prijzen hulp en verbandmiddelen Prijs
Epicondylitisbandage 25,00
Patellabandje 25,00
Rol tape 5,00
IJspakking 5,00
Dynaband 4,50