skip to Main Content

Tarieven Fysiotherapie Scheepjeshof 2023

Door de vrije marktwerking in de fysiotherapie zijn de fysiotherapeuten sinds 1 januari 2005 verplicht zelf hun tarief vast te stellen en bekend te maken aan hun patiënten. De tarieven die Fysiotherapiepraktijk Scheepjeshof voor 2023 hanteert, staan hieronder vermeld. Deze tarieven gelden alleen wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of wanneer u het maximum aan behandelingen in 2023 bij uw verzekering heeft overschreden. Omdat wij met alle zorgverzekeraars contracten over de tarieven hebben afgesloten, wijken deze soms af van de hieronder vermelde tarieven. Wij brengen u in dat geval het met uw zorgverzekeraar afgesproken tarief in rekening. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het betalen van de nota. Met vragen over contracten en tarieven kunt u zich altijd richten tot één van de therapeuten van Fysiotherapie Scheepjeshof. Wij adviseren u de polisvoorwaarden van uw verzekering goed te lezen.

Nr.  Prestatiebeschrijving (behandeling) Prijs
1 Zitting fysiotherapie 39,25
2 Zitting sportfysiotherapie 39,25
3 Zitting manuele therapie 51,00
4 Intake en onderzoek na verwijzing 55,65
5 Screening, intake en onderzoek bij directe toegangkelijkheid 55,65
6 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op verzoek arts 68,25
7 Lange zitting bij complexe of voor meervoudige zorgvragen 51,00
8 Telefonisch consult 16,00
9 Toeslag voor aan huis behandeling 21,00
10 Toeslag voor behandeling in inrichting ( bijv. zorgcentrum)  21,00
11 Toeslag buiten reguliere werktijden 21,00
12 Niet nagekomen afspraak 75% van tarief*
13 Verstrekte verband- en hulpmiddelen 24,00 per ¼uur materiaal tegen kostprijs**
14 Tapen inclusief materiaal 17,00
15 Bandageren inclusief materiaal 25,00
16 Eenvoudige, korte rapporten 24,00 per ¼ uur
17 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 24,00 per ¼ uur

* 75 % van het tarief van voorgenomen behandeling. Afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te zijn afgezegd. 

* * prijzen hulp en verbandmiddelen.

Prijzen hulp en verbandmiddelen Prijs
Epicondylitisbandage 26,25
Patellabandje 26,25
Rol tape 5,25
IJspakking 5,25
Dynaband 5,00