Bent u goed verzekerd?
Sinds 2009 geldt een verplicht eigen risico in de zorg. Voor fysiotherapie komt het er op neer dat het eigen risico niet geldt voor:

  1. fysiotherapie bij kinderen (hoewel dit wel in de basisverzekering zit)
  2. fysiotherapie in de aanvullende verzekering

Omdat fysiotherapie vrijwel geheel in de aanvullende verzekering (AV) valt en fysiotherapie bij kinderen is uitgesloten voor het eigen risico, heeft fysiotherapie vrijwel geen invloed op uw eigen risico.

Basisverzekering
Fysiotherapie wordt maar voor een beperkt deel in de verplichte basisverzekering vergoed. Kinderen tot 18 jaar hebben recht op maximaal 9 behandelingen. Daarnaast hebben kinderen en volwassenen die bepaalde aandoeningen hebben in een aantal gevallen recht op vergoeding van de 21e en volgende behandelingen. De eerste 20 behandelingen moeten volwassenen dus zelf betalen.